MOS, Celje 13 – 18. 9.2016

V okviru projekta Network Mema, združenje ženskih podjetnic, sem se udeležila Mednarodnega sejma obrti in podjetnosti, MOS, v Celju. Potekal je od 13. do 18. septembra.

Na sejmu sem izvedla predstavitveno delavnico Pomoči z umetnostjo kot jo delam z mladostniki in odraslimi. Delavnica je imela naslov Samospoznavanje in komunikacija s kreativnimi pristopi.Vsebovala je prvine gibalne, dramske in likovne Pomoči z umetnostjo. Tako udeleženci kot opazujoči so delavnico pohvalili. Delavnica je imela mednarodni pridih, saj smo imeli udeleženko iz Indije.

Na sejmu sem v javnem pogovoru, ki ga je vodila ga. Marta Turk predstavila svoje dejavnosti: poučevanje uspešnega učenja, pomoč z umetnostjo, svetovanje in na kašen način delam z otroki, študenti ali odraslimi. Intervju je zaključila s pohvalnimi besedami: "Če imate otroka, ki rabi pomoč pri učenju ali se ne zna učiti je Anastazija Babič najbolj pravi naslov. Ta pogovor je še mene navdihnil, da bi šla še študirati." 15. septembra je na CS potekal mednarodni forum: "Ženske in podjetništvo" V okviru Network Meme je bil izdelan Katalog razstavljalcev.