Seminar

Enodnevni seminar Izzivi učenja, poučevanja in dobrega stika, Ljubljana, 12.1.2019
Za delavce v VIZ, starše, študente


Izkustvena izobraževalna delavnica je namenjena vsem, ki vas zanima področje UČENJA, POUČEVANJA in uspešna KOMUNIKACIJA z otroki/učenci in odraslimi.

Vsebina je namenjena uspešnemu komuniciranju z učenci, starši ter sodelavci, z namenom, da bi bili z njimi v dobrem stiku in imeli dober odnos.

(Spo)znanja, na katera vas bodo pripravil seminar, vam bodo pomagala k izboljšanju vloge učitelja, starša, b>pri učenju in poučevanju ter pri odnosih in v komunikaciji z učenci in odraslimi.b>

Seminar poteka v kombinaciji predavanja in delavniceb>, kjer so uporabljene različne metode in načini dela b>– individualno, v paru ali v skupinah…

V seminar so poleg moderne pedagogike vključena znanja in spoznanja PZU (pomoči z umetnostjo), NLP (nevro-lingvističnega programiranja) in TA (transakcijske analize). Za razlago pojmov poglej na zavihek 1 1 in zavihek 2

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?

Seminar je namenjen učiteljem, profesorjem, vzgojiteljem v DD, svetovalnim delavcem in drugim strokovnim delavcem v VIZ, študentom, staršem ter vsem, ki vas zanima področje učenja, poučevanja in dobre komunikacije z otroki. Program je primeren tudi za celoten šolski kolektiv.

SEMINAR VAS BO PRIPRAVIL NA TO, DA BOSTE:

  • uspešno komunicirali z otroki in bili v z njimi v dobrem odnosu in stiku, saj otroci tako bolje sprejemajo vzgojne in učne zahteve.
  • … bolje razumeli procese učenja, lažje v njem usmerjali otroke, učno snov predstavili na njim prilagojen način, hkrati pa se pri tem tudi sami zabavali, tako pri pouku kot v domačem okolju.
  • … znali prepoznati, kaj vam sporoča otrokova govorica telesa in očesni premiki ter ta (spo)znanja vključiti v proces učenja, poučevanja, komunikacije in dobrega stika.
  • spoznali in ozavestili štiri temeljne psihološke potrebe (v nadaljevanju p. potrebe) kot jih vidi realitetna teorija in nekateri drugi avtorji.
  • … znali prepoznati svoje in otrokove p. potrebe, saj je otrok bolje motiviran in z nami sodeluje le, če se dobro počuti in ima zadovoljene p.potrebe.
  • … spoznali, da je vsako vedenje posameznika, naj je še tako nerazumljivo, zanj vedno najustreznejše, saj zadovolji eno ali več p. potreb.
  • … spoznali prvine pomoči z umetnostjo (v nadaljevanju PZU) kot metodo za oporo pri delu z otroki, za boljše spoznavanje učencev, poučevanje in učenje.

VSEBINA SEMINARJA:

Uvod v delavnico
1. PSIHOLOŠKE POTREBE (teoretično in praktično delo):
  - Uvod v temo
  - Ozaveščanje svojih psiholoških potreb (v nadaljevanju p.potrebe)
  - Prepoznavanje p. potreb in želja
  - Dve vizualizaciji z vprašanji v povezavi s p. potrebami in razlogi za (po Bond, 1986); ali so potrebe in želje lahko aši cilji
2. VAKOG (teoretično in praktično delo):
  - Prepoznavanje stilov zaznavanja, spoznavanja in učenja po sistemu VAKOG
  - Kako preko govorice telesa, očesnih premikov in procesnih besed prepoznamo otrokov način učenja in razmišljanja
  - Vključevanje domišljije in ustvarjalnosti v proces (samostojnega) učenja
  - Spoznavanje mnemotehnik in trikov učenja za boljše pomnjenje v izogib učenju na pamet
3. PSIHOLOŠKE POTREBE IN VAKOG (razgovor in praktično delo):
  - Kako preko komunikacije z otroki, prepoznati katero p. potrebo zadovoljujejo?
  - Kako v šoli ali/in doma zadostiti štirim p. potrebam?
  - Kreativna dejavnost: vaja »projekt«, p. potrebe in VAKOG
4. ZAKLJUČEK

(razgovor in praktično povzemanje vsebin)

TRAJANJE SEMINARJA: 8 pedagoških ur (udeleženci VIZ pridobijo potrdilo o udeležbi in pripadajoče število točk, ki jih lahko uveljavijo pri napredovanju v nazive)
DATUM IZVEDBE: sobota, 12. januar 2019, začetek ob 9.30 uri
KRAJ IZVEDBE: Ljubljana, točna lokacija bo znana naknadno
KONTAKT in PRIJAVE: Anastazija - Anastazi_Bab@tivya.eu

MNENJA UDELEŽENCEV
Mnenja udeležencev, ki so že obiskali seminar in fotografije si lahko pogledate na zavihku 1 na zavihku 2 in na zavihku 3

KDO STA VODJI SEMINARJA?

Anastazija B.
HVALA, KER DELITE INFORMACIJO VESELIVA SE SODELOVANJA Z VAMI !
VABLJENI!