Izobraževanja, seminarji, delavnice

Nekaj misli, mnenj in fotografij z dvodnevnega seminarja v avgustu 2018: Izzivi učenja, poučevanja, dobre komunikacije in stika s seboj in drugimi

Udeleženci so na seminarju izvedeli nekaj novega o psiholoških potrebah, sprostitvi in stresu, dobrem stiku in komunikaciji, možganih, metodah in "trikih" uspešnega učenja in poučevanja, spoznali kanale zaznavanja VAKOG, prvine pomoči z umetnostjo pri pouku in metodo pospešenega učenja s katero je mogoče učence naučiti več in bolje v krajšem času.
Iz fotografij je razvidno, da so na seminarju potekale najrazličnejše oblike dela: individualno, delo v paru, v manjših in večjih skupinah, predavanje z vajami in vprašanji, projekti, prvine pomoči z umetnostjo, izkustvene, praktične delavnice...


Seminar Izzivi učenja, poučevanja, dobre komunikacije in stika s seboj in drugimi     Seminar Izzivi učenja, poučevanja, dobre komunikacije in stika s seboj in drugimi Seminar Izzivi učenja, poučevanja, dobre komunikacije in stika s seboj in drugimi

Misli nekaterih udeležencev:

Seminar je bil zanimiv, obogaten z zanimivimi dejavnostmi in praktičnimi primeri. Počutila sem se dobro, sproščeno, dobila potrditve svojega dela.
Zame bodo uporabne nekatere praktične dejavnosti in vaje za sprostitev. Pohvalim seminar.

  Zdenka Mežan

Na seminarju mi je bilo všeč, da smo izvedeli nekaj zanimivega o sproščanju in ko smo se ob dejavnostih zabavali. Pozitivno se mi je zdelo, da so bile aktivnosti raznovrstne in da smo delali tudi v skupinah.
Zanimiv mi je bil filmček o razlikah med moškimi in ženskimi možgani in poslušati predstavitve ostalih kolegov. Dobro sem se počutila, ker sem razmišljala o svojih psiholoških potrebah in ker smo imeli možnost izbire sodelovanja pri masažeh in vizulizaciji ter nismo bili izpostavljeni, razen po lastni želji. Najbolj sem si zapomnila, da je treba enakomerno zadovoljevati vse štiri psihološke potrebe. Menim, da bom pri uri najbolj znala uporabiti izkušnjo vizualizacije in pospešenega učenja.

   Nataša

Pomoč z umetnostjo, všeč mi je bilo delo v skupini. Zanimivo mi je bil poslušati sodelavce.

   Klemen

Všeč mi je bila dejavnost masaža "avtopralnica" in kanali VAKOG. Zanimivo mi je bilo, kako se lahko pripravi ura Pospešenega učenja z aktivnimi odmori. Počutila sem se dobro, ker smo se precej smejali. Dobro razloženi kanali VAKOG. Dobila sem nekaj idej za delo v razredu. Najbolj uporabno bo: masaža, pospešeno učenje z aktivnimi odmori, vizualizacija.

   Staša


Seminar Izzivi učenja, poučevanja, dobre komunikacije in stika s seboj in drugimi   Seminar Izzivi učenja, poučevanja, dobre komunikacije in stika s seboj in drugimi Seminar Izzivi učenja, poučevanja, dobre komunikacije in stika s seboj in drugimi

Na seminarju sem pridobil poglobljeno znanje o kanalih sprejemanja informacij. Naučil sem se, da je proces učenja bolj učinkovit, če se v procesu učenci zabavajo in da vedenje učenca lahko obravnavam tudi z vidika zadovoljevanja psiholoških potreb.

   Robert

Zanimive dejavnosti povezave VAKOG in psiholoških potreb. Zanimivo mi je bilo ozaveščanje, da moraš biti v razredu pozoren na obe področji in podtipa.

   Tatjana


Seminar Izzivi učenja, poučevanja, dobre komunikacije in stika s seboj in drugimi   Seminar Izzivi učenja, poučevanja, dobre komunikacije in stika s seboj in drugimi Seminar Izzivi učenja, poučevanja, dobre komunikacije in stika s seboj in drugimi

Všeč mi je bilo, ko smo izvajali praktične aktivnosti, vizualizacija ter projekt v zaključku dneva. Pozitivno se mi je zdelo, da smo se pomešali med skupinami in zelo ustvarjalen je bil način oblikovanja skupin. Zame je bilo uporabno, kako naj si z asociacijami zapomnimo pravilen zapis besed.

   Polona

Pozitivno se mi je zdelo delo po skupinah, ko smo bili naključno razdeljeni in imeli le okvirna navodila za delo - tako smo se lahko izražali na različne načine in se družili.

   Darja Gibičar

Zanimivo, novo: razvrstitev psiholoških potreb in kakšne so posledice, če niso zadovoljene.

   Sanja

Seminar Izzivi učenja, poučevanja, dobre komunikacije in stika s seboj in drugimi   Seminar Izzivi učenja, poučevanja, dobre komunikacije in stika s seboj in drugimi Seminar Izzivi učenja, poučevanja, dobre komunikacije in stika s seboj in drugimi

Všeč mi je bilo, ko smo delali v skupini - PROJEKT. Pozitivno mi je bilo, ker smo se zabavali in vsak je prispeval svoj del za končni izdelek.

   Gordana

Všeč mi je bilo, ker smo na zadnji dejavnosti s sodelovci dobro sodelovali in bili ustvarjalni. Zapomnila sem si 4 temeljne psihološke potrebe in učne stile. Zame bo najbolj uporabna dejavnost vizualizacija.

   Tina

Najbolj všeč mi je bil zadnji del, ker smo imeli kot skupina možnost svobodne izbire dejavnosti.
Ob pisanju in ustvarjanju pesmi je prišla do izraza naša kreativnost/ ustvarjalnost ter dobro timsko sodelovanje.
Zame bo pri delu uporabna vizulaizacija (praktične dejavnosti).

   Mojca

Seminar Izzivi učenja, poučevanja, dobre komunikacije in stika s seboj in drugimi   Seminar Izzivi učenja, poučevanja, dobre komunikacije in stika s seboj in drugimi