Seminarji, predavanja, delavnice za strokovne delavce v vzgoji, izobraževanju in starše

 

Delavnice za strokovne delavce

Nekaj misli udeležencev o seminarju in kaj bo za njih najbolj uporabno:

Sproščujoče teme, poti, nova spoznanja: spremembe v dojemanju lastnega učnega procesa...
Menim, da bo zame najbolj uporabno: tehnike sproščanja, poznavanje učnih stilov, upoštevanje in zadovoljevanje psiholoških potreb (jaz, učenci).
Hvala. Uporaba pridobljenega od septembra dalje.

   Jasna

Pridobila sem osnovno znanje različnih metod učenja, znanje o možganih, o sistemu VAKOG.
Zame bo najbolj uporabna metoda Pospešenega učenja. Preizkusila jo bom na prvem roditeljskem sestanku s starši.

   Katja

Všeč so mi bili primeri, praktičnih dejavnosti (coctail party, masaže...). Všeč mi je bilo obravnavanje človeških možganov.
Najbolj uporabni bodo konkretni primeri praktičnih dejavnosti, ki jih bom lahko uporabila v razredu.

   Alenka

Sproščujoč in umirjen seminar. Všeč mi je bilo menjavanje aktivnosti med delom oz. med seminarjem.
Zame bodo najbolj uporabni konkretni primeri praktičnih dejavnosti, ki jih bom lahko uporabil občasno pri pouku.

   Tine

Delavnice za strokovne delavce     Delavnice za strokovne delavce

Všeč vizualizacija, sem se res sprostila in dobro počutila.
Menim, da bo zame najbolj uporabno: različne masaže (ideja je super), metoda Aktivnega odmora, likovna dejavnost PZU Vodenje in sledenje.

   Simona

Veliko praktičnih dejavnosti.
Menim, da bo zame najbolj uporabno: VAKOG, procesne besede, metoda Pospešenega učenja.

   Maja

Všeč nekatere praktične vaje/ dejavnosti in poudarek na sistemu VAKOG.
Najbolj uporabne bodo praktične vaje/ dejavnosti in metoda Aktivnega odmora.

   Tina

Delavnice za strokovne delavce     Delavnice za strokovne delavce

Delavnice za strokovne delavce     Delavnice za strokovne delavce

Delavnice za strokovne delavce     Delavnice za strokovne delavce

Delavnice za strokovne delavce     Delavnice za strokovne delavce

Delavnice za strokovne delavce     Delavnice za strokovne delavce