Uspešno učenje

Mnenja staršev o predavanju Dejavniki in metode uspešnega učenja.

Predavanje za starše
19. marca 2018 sem izvedla na ljubljanski osnovni šoli predavanje za starše z naslovom: Dejavniki in metode uspešnega učenja.

Zanimivosti:
Predavanja sta se udeležili tudi ga. ravnateljica in ga. svetovalna delavka. Predavanje je vsebovalo praktične dejavnosti/naloge. Starši so v vseh praktičnih nalogah dobro sodelovali, predavanje pozorno poslušali in zastavili nekaj vprašanj. Povedali so, da bi želeli, da bi to predavanje izvedla tudi za učitelje njihovih otrok.

Po srečanju so še nekaj časa potekali živahni pogovori staršev v manjših skupinah, individualno z mano ali z ga.ravnateljico. 5 staršev mi je napisalo svoja mnenja o predavanju in jih objavljam (glej spodaj). Kratka anketa, ki sva jo skupaj z ga.ravnateljico pregledali, ko so starši odšli, je pokazala, da je bila večina staršev s predavanjem zadovoljnih. Najbolj všeč jim je bilo, da je bilo predavanje (praktično) uporabno, zanimive informacije o učnih metodah in človeških možganih.
(Rezultate v odstotkih glej spodaj)

Mnenja staršev o predavanju Dejavniki in metode uspešnega učenja

Predvsem mi je bilo všeč, da sem na enkrat spoznala veliko možnosti za izboljšanje učnih metod in možnosti za poglabljanje posameznih strategij za izboljšanje učinkovitosti učenja in koristne izrabe časa, ki ga porabimo za učenje.

   Martina Mikac Cankar

Pohvalila bi dejavnosti in naloge, ki smo jih skupaj naredili med predavanjem. Izvedela sem veliko novega. Hvala.

   Nina

Predavanje Dejavniki in metode uspešnega učenja je bilo zelo koristno in upam na še kakšno organizirano predavanje in sodelovanje s predavateljico ga. Anastazijo.

   Jovan Vučkovič

Predavanje je zanimivo, ker združuje več vidikov, področij in znanj z različnih področij.

   mama Betka

Predavanje mi bo zaradi nazorne predstavitve učnih metod pomagalo pri motiviranju 12- letnega sina, ki ga moram neprestano spodbujati k učenju.

  Ana

Rezultati anket v odstokih :

  • Predavanje je bilo všeč 90 % staršem.
  • 91 % staršev se je opredelilo, da so na predavanju izvedeli nekaj novega
  • 92% jih je obkrožilo ali zapisalo, kaj jim je bilo na predavanju najbolj všeč.

19 % staršev je obkrožilo eno stvar, ki jim je bila najbolj všeč, ostali pa so izbrali več stvari , ali pa, da jim je bilo najbolj všeč vse na predavanju. Zato je spodnji skupni seštevek večji od 100 %..
46 % jih je obkrožilo, da jim je bilo najbolj všeč to, da je bilo predavanje praktično uporabno;
41 % od vseh staršev je izbralo kot najbolj všečne zanimive informacije o metodah učenja;
36 % informacije o možganih;
24 % staršev najbolj všeč praktične dejavnosti in naloge.
20 % informacije o možnem individualnem svetovanju, treningu učenja za otroke v skupini, informacije o predavanju in delavnicah v knjižnici
16 % staršem je bilo vse na predavanju srečanju najbolj všeč.

V kolikor bi želeli, da predavanje izvedem tudi na vaši osnovni šoli oziroma na šoli, ki jo obiskuje vaš otrok mi prosim pišite na e- naslov: Anastazi_Bab@tivya.eu

Priloga anketa:
I.Obkrožite en odgovor
    A. Predavanje mi je bilo všeč
    B. Predavanje mi ni bilo všeč

II. Obkrožite en odgovor
    A. Izvedel/a sem nekaj novega
    B. Nič novega nisem izvedel/a, vse sem že vedel/a

III. Možnih je več odgovorov
Na predavanju mi je bilo najbolj všeč:
    1. to da je praktično uporabno
    2. praktične naloge in dejavnosti
    3. zanimive informacije o učnih metodah
    4. zanimive informacije o možganih
    5. informacije o možnem individualnem svetovanju, treningu učenja za otroke v skupini, informacije o predavanju in delavnicah v knjižnici
    6. Vse mi je bilo najbolj všeč