Izobraževanja KATIS

Misli, mnenja, zahvale z enodnevnih seminarjev Katis

Seminarji preko kataloga KATIS zavihek in drugi seminarji.

Na tej strani si lahko preberete nekaj mnenj in pogledate fotografije nekaterih udeležencev, ki so obiskali mojes seminarje.

  • Z razvijanjem čustvene inteligence do boljše klime, odnosov, sodelovanja in samopodobe vaših učencev (otrok, dijakov)
  • Uspešno vodenje razreda (skupine)
  • Izzivi razrednika in uspešnega razredništva 1
  • Izzivi razrednika in uspešnega razredništva 2
  • Vzgojno zahtevnejši otroci/učenci, kako uspešno ravnati z njimi in kako sodelovati z njihovimi starši
  • Čustva, čustvene reakcije otrok, kako pomagati otrokom, da jih razumejo in se nanje ustrezno odzivajo
  • Odlično poučevanje učencev prve triade s kreativnimi pristopi in pomočjo z umetnostjo

Z razvijanjem čustvene inteligence do boljše klime,
odnosov, sodelovanja in samopodobe vaših učencev (otrok, dijakov)

Zelo sem vesela, da sem obiskala seminar predavateljice ga. Anastazije B., ki nas je učila o razvoju čustvene intelligence pri otrocih in mladostnikih. Celoten seminar mi je bil zelo všeč, saj je bila tematika predstavljena na zelo razumljiv in prijeten način. Predvsem mi je bilo všeč, da je predavateljico zanimalo naše mnenje o tematiki, da je vključila veliko različnih vaj in delavnic skozi seminar tako,da smo medsebojno sodelovali in izmenjavali svoja razmišljanja.

Pridobila sem res veliko novega in koristnega znanja, ki ga bom lahko uporabila pri svojem službenem delovanju, kakor tudi v svojem osebnem življenju. Na seminarju sem se počutila zelo dobro, saj je bilo prisotno veliko pozitivne energije med nami, vsi smo imeli možnost sodelovati, vsak je lahko izrazil svoje mnenje, razmišljanje itd.

Seminar bi priporočila vsem pedagoškim delavcem,pa tudi vsem,ki raziskujejo in jih zanimajo čustva in čustvena inteligenca. Hvala ga. Anastazija Babič za tako polno, poučno in prijetno predajanje vašega znanja na nas udeležence.

  Ivana Vukovski

Seminar     Seminar Seminar Katis

Všeč mi je bilo veliko praktičnih vaj in delavnic. Zanimivo mi je bilo, ker sem na seminarju dobila več novega znanja kot sem pričakovala. Pozitivno se mi je zdelo dopuščanje izmenjave mnenj in humorni vložki. Dobro sem se počutila, ker smo delali v majhni skupini.
Zame bodo najbolj uporabne praktične dejavnosti- za šolsko delo in zame osebno: kje čutim določena čustva.

Seminar bi priporočala sodelavcem in staršem.

  Diana Šercer Stojanović

Predavanje - KATIS

Seminar bi priporočil vsem delavcem v vzgoji in izobraževanju.

Zame bo najbolj uporabno znanje čustvene inteligence v različnih situacijah.

  Sašo Šonc

Seminar mi je bil všeč, ker je bilo podanega veliko vedenja/znanja, povedano zelo preprosto. Res je vsak lahko dobil nekaj zase, tako za svoje poklicno področje, za osebno rast kot za zasebno življenje. Primeri delavnic so zelo uporabni. Počutila sem se prijetno, saj sem imela občutek, da je predavateljica imela ves čas v mislih, da delam z dijaki, počutila sem se opaženo.

Seminar poleg pedagoškim delavcem priporočam tudi staršem. Toplo!

  Neža Luzar

 

Modri listki razkrivajo izbrane misli: Kaj je bilo udeleženkam/cem prvi dan (dvodneven seminar) najbolj uporabno ali najbolj všeč?

S seminarjem sem bila zelo zadovoljna. Všeč mi je bilo, ker je predavateljica teoretična izhodišča predstavila na zanimiv način in jih podkrepila s praktičnimi primeri. Naredili smo ogromno, ampak ker je ga. Anastazija govorila tako spontano, nas ves čas vključevala in povezovala teorijo s prakso, ni bilo prav nič dolgočasno. Tudi delavnice so bile zanimive. Dobila sem veliko idej za raznovrstne dejavnosti, ki jih bom uporabila pri razrednih urah. Všeč mi je bilo,delo v manjših skupinah. Počutila sem se varno in sproščeno. Hvala lepa za vaš seminar. Priporočam ga vsem učiteljem, ki delajo v osnovni šoli.

  Polonca Volavšek

Na seminarju mi je bilo všeč, ker je bila tema pogovora zelo razgibana. Dobro sem se počutila,ker smo se veliko pogovarjali o počutju, čustvih, zaznavanju.Pridobljeno znanje bo zame najbolj uporabno pri reševanju konfliktov-doma in v službi.

Seminar bi priporočala vsem staršem in predšolskim vzgojiteljem.

  Mateja Siter

Zelo me veseli, kadar nekdo v meni prebudi pozitivna občutja, kadar se ob nekom lahko sprostim in tudi od srca nasmejim. Izvajalki seminarja ga. Anastaziji je to uspelo. Če poleg tega prejmem še koristno in praktično uporabno znanje in informacije, ki jih bom lahko uporabila v praksi tako doma kot pri svojem delu, potem je to zadetek v polno. Ga. Anastazija hvala, da ste v meni prebudila zavedanje, da moram v določenih situacijah ravnati bolj čustveno zavedno in se ne prepuščati tistim vražičkom malih možgančkov.

  Tadeja Otavnik

Na seminarju so mi bili všeč novi prijemi v vrtcu. V pozitivni klimi sem se dobro počutila. Seminar priporočam vzgojiteljem/icam in staršem. Najbolj uporaben bo zame: nasvet, da pri jezi stopimo korak nazaj in praktična tehnika samoregulacije z barvnimi krogi.

  Anita Rojnik

Na seminarju sem se dobro počutila, ker je bilo sproščeno vzdušje. V praktičnih delavnicah smo se s skupino odlično ujeli, dopolnjevali in delili izkušnje.

  Barbara Abram

Seminar Z razvijanjem čustvene inteligence do boljše klime     Seminar Z razvijanjem čustvene inteligence do boljše klime Seminar Z razvijanjem čustvene inteligence do boljše klime

Izzivi razrednika in uspešnega razredništva 1

Pohvalila bi tako način izpeljave seminarja kot tudi pester in zanimiv izbor dejavnosti, ki so uporabne za nas in za delo z otroki. Najbolj všeč mi je bilo, da je bil seminar izredno razgibano naravnan in tako udeleženci nismo bili vezani samo na sedeči položaj.
Počutila sem se zelo dobro, saj so dejavnosti potekale v manjših skupinah in ker so bile tako predavateljica kot udeleženke prijetnega značaja. Največ uporabnega znanja sem pridobila s področja psiholoških potreb in VAKOG. Preko tega sem bolj natančno spoznala tudi samo sebe.

  Nejka Krpan

Ta seminar je »uporaben«, koristen, primeren tako za učitelje začetnike kot za "prekaljene mačke". Všeč mi je bilo, ker je predavateljica pokazala številne primere, ki se jih da uporabiti v praksi, ker je razlagala nazorno in ker bom večino stvari, ki nam jih je razložila in pokazala lahko uporabila pri svojem delu z učenci in pri sodelovanju s starši.

  Dagmar Žerovnik

Seminar bi priporočala vsem, ki se želijo naučiti in izvedeti kaj novega o medsebojnih odnosih in o komunikaciji (verbalni, neverbalni). Na seminarju sem se dobro počutila, ker smo bili sproščeni in smo situacijo popestrili s humorjem. Najbolj všeč mi je bila pozitivna klima in zanimivi primeri iz prakse.

  Urša P.

Na seminarju sem se dobro počutila, ker nas je predavateljica spodbujala k razmišljanju in ker je upoštevala naše ideje. Bil je praktično naravnan, saj smo predavano teorijo tudi uporabile v praksi. Pozitivno se mi je zdelo, da so se manjše skupine spreminjale, premešale in smo se tako bolje spoznali med seboj.
Všeč mi je bilo, ker smo imeli "reset" odmore in sem z njimi dobila veliko dobrih idej za uporabo v razredu. Zame bo najbolj uporabno znanje o zaznavnih kanalih VAKOG in temeljnih psiholoških potrebah. Z njim bom znala bolje komunicirati z učenci in tudi s starši ter v razredu ustvarjala pozitivnejšo klimo. In nenazadnje bom bolje spoznala sebe. Seminar bi priporočila vsem učiteljem in učiteljicam.

  Maša Winkler

Seminar bi priporočala tistim, ki želijo pridobiti natančnejši vpogled v nezavedne procese človeške psihe in bolj zavestno postopati v pedagoškem procesu.
Všeč mi je bilo, da je seminar omogočil podrobnejšo osvetlitev psiholoških pojmov in da se je teoretični del smiselno dopolnjeval s prakso.

  Neža Gaberšček Demšar

Všeč mi je bilo, da smo se na seminarju nasmejali in da je bil sproščen. Izvedli smo veliko zanimivih skupinskih in praktičnih dejavnosti, ki mi bodo prišle prav pri prepoznavanju otrok v razredu.

  Tina Mohorič

Na seminarju sem se dobro počutila, ker smo vsi udeleženci enakovredno sodelovali. Seminar bi priporočala svojim kolegicam in kolegom.

  Manca Jelenc

Všeč mi je bilo, da je seminar vseboval teorijo in prakso, da nam je predavateljica odgovorila na naša vprašanja in da smo naredili veliko praktičnih primerov. Dobro sem se počutila, ker smo delali v manjših skupinah in ker je predavateljica poskrbela, da smo spreminjali oblike dela: v paru, v skupini, individualno.

  Tadeja Kuzma

Izzivi razrednika in uspešnega razredništva 2

Na seminarju sem se dobro počutila, ker smo delali v manjši skupini in ker ima predavateljica ga. Anastazija tak pristop, da se počutiš sprejetega in da ne bo nič narobe tudi, če “ustreliš mimo”. Všeč mi je bilo, ker je ga. Anastazija teorijo podkrepila z življenskimi primeri in nas vse vključila. Zame bodo najbolj uporabne praktične naloge za uporabo v razredu. Seminar je prav tako zelo uporaben z vidika naše osebne rasti – da začnemo razmišljati o sebi.

  Sabina Šubic

 

Na seminarju mi je bilo najbolj všeč sproščeno podajanje snovi. Pozitivno se mi je zdelo, da je predavateljica izhajala iz svojih dolgoletnih izkušenj. Zanimivo je bilo spoznati nekaj novih teorij, s katerimi v času šolanja nismo prišli v stik. Seminar bi priporočala vsem, ki bi radi pridobili globlji vpogled v notranje dogajanje otrok/učencev.

  Neža Gaberšček Demšar

Na seminarju mi je bil všeč umirjen ton in na splošno umirjenost predavateljice. Pridobila sem nove informacije za delo v razredu in potrditev za tisto kar že delam. Kljub višji poletni temperaturi v prostoru sem se počutila dobro. Seminar bi priporočala svojim kolegicam v kolektivu.

  Barbara Gril

Ta seminar bi priporočala vsem strokovnim delavcem v vrtcih in šolah. Dobro sem se počutila, ker se je predavateljica ga. Anastazija Babič ves čas trudila,: povedala primere in kako lahko določeno znanje uporabim v primerih pri predšolskih otrocih v vrtcu. Na seminarju so mi bile najbolj všeč delavnice, saj jih vedno uporabno izkoristim pri svojem delu, na primer na roditeljskem sestanku ali v skupini z otroki. Zame bo najbolj uporabna VAKOG in SENDVIČ tehnika.

  Lara Markovič

Na seminarju sem se dobro počutila, ker smo delali v manjši in sproščeni skupini. Zanimivo mi je bilo, ko smo izvedli nekaj uporabnih dejavnosti, vaj. Pozitivno se mi je zdelo, ker je ga. predavateljica skrbela za naše dobro počutje. Všeč mi je bilo, ker sem spoznala delček NLP-ja, saj prej o tem nisem vedela nič. Najbolj uporabno zame bo več stvari. Všeč mi je bila sendvič tehnika, ki jo bom zagotovo uporabljala pri svojem delu. Seminar bi priporočala učiteljicam in učiteljem v šolah.

  Mateja Zgonc

Ta seminar bi priporočala vsem, ki delajo z otroki. Najbolj mi je bilo všeč, ker se je teorija prepletala s prakso in ker je predavateljica ga. Anastazija upoštevala naša vprašanja, težave. Teme seminarja so uporabne, ker ti omogočajo, da lahko na stvari pogledaš z drugega zornega kota.

  Katja P. Gortnar

Vzgojno zahtevnejši otroci/učenci, kako uspešno ravnati z njimi in kako sodelovati z njihovimi starši

Všeč mi je bila dinamika predavanja predavateljice ga. Anastazija B. in možnosti izmenjavanja mnenj udeleženk. Zelo všeč tudi praktično delo, ki ga seminar vsebuje in ga tako popestri. Zelo dobri so se mi zdeli povzeti vzgojni stili iz različnih vidikov: otrok, staršev, vzgojiteljev, učiteljev.
Menim, da so in bodo te informacije in znanja zelo uporabna pri našem delu.

  Anja Goričan

Seminar je zelo dobro strukturiran. Predavateljica ga. Anastazija B. je suverena, sproščena, strokovna in prijazna. Seminar je primeren za učiteljice in vzgojiteljice. Najbolj mi je bilo všeč, da smo delali v manjši skupini, saj je to omogočilo dobro komunikacijo in izmenjavo mnenj in doživetij.
Uporabno bo celotno znanje. Zame bodo najbolj uporabni napotki za roditeljske sestanke, saj se mi zdi, da bomo le skupaj s starši lahko delali še bolje.

  Bojana Svete

Katis seminar Vzgojno zahtevnejši otroci/učenci     Katis seminar Vzgojno zahtevnejši otroci/učenci Katis seminar Vzgojno zahtevnejši otroci/učenci

Všeč mi je bilo, da je bilo na seminarju podanih veliko konkretnih, zanimivih in poučnih informacij. Udeleženke so lahko podelile svoje izkušnje, ki bodo tudi drugim lahko za nasvet in pomoč pri delu.

  Mojca Pirc

Seminar mi je bil zelo všeč. Pozitivno se mi je zdelo vzdušje. Dobro sem se počutila zaradi pozitivne energije predavateljice in prijetnih udeleženk srečanja. Izvedela sem nekaj novih stvari, na katere se bom orientirala pri prepoznavanju stilov vzgoje in lažjem razumevanju otrokovega vedenja. Z veseljem bom uporabila prijeme pri vzgoji otrok različnih vzgojnih skupin. Celoten seminar mi je bil zanimiv, ker smo vse podprli s primeri.
Hvala za tako prijeten seminar.
Z veseljem se bom udeležila še kakšnega.

  Martina Rožanec

Seminar je bil odličen, bilo je super. Pridobila sem ogromno uporabnega znanja.

  Barbara Vidmar

Na seminarju mi je bilo najbolj všeč spontan pogovor in prijetno vzdušje. Izvedela sem veliko novih informacij in prijemov za svoje delo. Najbolj uporabno bo predvsem to, kako otroke vzpodbujati in pohvaliti brez negativnih posledic.
Gospa Anastazija, hvala.

  Sara Klančnik

Seminar mi je bil všeč, ker je bil razgiban in ker je ga. Anastazija zelo prijetna in pozitivna oseba, ki mi je posredovala veliko novega znanja. Pripravljena je bila odgovarjati na vsa naša vprašanja. Priporočam udeležbo na tem seminarju.

  Vesna Brenholc

Glede seminarja sem imela velika pričakovanja in moram povedati, da sem pozitivno zadovoljna: tako s strokovnostjo kot načinom predaje znanja, ki je bilo podprto z veliko konkretnimi primeri, ki jih na večini seminarjev drugih izvajalcev pogrešam. Občutiti je bilo pozitivno klimo in na žalost mi je čas prehitro minil.

  Katja Gnezda

Na seminarju mi je bila všeč dinamika, ogromno posredovanega uporabnega znanja, širina, pozitivna usmerjenost ne glede na temo/naslov predavanja (vzgojno zahtevnejši...). Zanimiva mi je bila narava predavanja, ki je bila sproščena in hkrati zelo strokovna. Uporabna bo prav vsaka poved izrečena na predavanju, tako v zasebnem življenju kot na strokovnem področju. Najbolj si bom zapomnila pripravljenost predavateljice, ki je imela na vsa vprašanja konkretne odgovore.

   Martina R.

Na seminarju sem se dobro počutila, ker smo bili vsi enako sprejeti in smo lahko svobodno povedali svoja mnenja. Všeč mi je bilo, ker sem izvedela veliko novih in zanimivih vsebin.

  Irena Malovrh

Všeč mi je bilo, ker sem dobila opomnik, da smo med seboj različni. Hvala, tudi vase sem se ozrla.

  Jolanda Mohar

Seminar bi priporočala, saj je bil zanimiv in drugače izpeljan. Bil je dinamičen in nas je na prijeten način prisilil, da smo stopili iz svoje cone udobja in se povezali še z ostalimi sodelujočimi. Meni osebno je seminar dal nove poglede in metode dela, ki jih bom z veseljem preizkusila tudi v praksi. Pridobila sem veliko novega in uporabnega znanja, za reševanje nastalih situacij.

  Katja

Ga. Anastazija B. nam je v sklopu izobraževanj kataloga KATIS na zanimiv način predala del svojega znanja, ki ga je pridobila tekom različnih izobraževanj in praktičnih izkušenj doma in po svetu.
Aktivno nas je vključila v predavanje z raznimi praktičnimi izzivi, ki so nas še dodatno spodbudili k razmišljanju, aktivnemu sodelovanju, spoznavanju soudeležencev, kar je naredilo izobraževanje še bolj zanimivo in poučno.

  Nataša

Na seminarju so mi bili najbolj všeč konkretni primeri. Mislim, da sem največ odnesla prav od tega in bom to lahko uporabila pri svojem delu: kako ravnati pri različnih tipih otrok in staršev.

  Mateja F.

Hvala za zanimiv, poučen in zelo koristen seminar!

  Maja

Predavanje se mi je zdelo zanimivo. Pokriva veliko področij, ki prepogosto izpadejo iz rednega programa študija, vsaj po mojih izkušnjah. Predvsem se mi zdijo pomembne vsebine, ki ozaveščajo o psiholoških potrebah učencev in s tem posledično tudi strokovnih delavcev.
Morda bi več časa namenili spoznavanju zaznavnih stilov in ego stanjem. Obe temi sta zanimivi in zelo uporabni v praksi.
Želim vam uspešno delo še naprej.

  Mateja J.

Seminar mi je bil všeč in koristen hkrati, saj si med seboj najbolje pomagamo s primeri in nasveti, ki si jih delimo. Še vedno sem mnenja, da več glav več ve :)
Želim vam uspešno delo še naprej.

  Sara

Oba vaša izobraževanja: Vzgojno zahtevnejši otroci in Čustva, čustvene reakcije otrok sta potekala prijetno, dinamično in s pozitivno energijo. Hvala.

  Katarina V.

Čustva, čustvene reakcije otrok...

Všeč mi je bila vsebina seminarja.
Dobro sem se počutila, ker smo izvajali praktične vaje in dejavnosti med seminarjem. Te so mi pomagale tudi pri koncentraciji.
V praksi bom lahko uporabila vse znanje, ki sem ga danes (na seminarju) dobila, najbolj pa praktične vaje.

  Katarina Vrzel

Na seminarju mi je bilo všeč, da sem imela možnost izpostaviti svoj primer problema in sem nanj tudi dobila strokoven odgovor.
Tema je široka in vsak lahko dobi nekaj zase in za v naprej.
Seminar bom predstavila sodelavcem in jim ga priporočila.

  Lilijana Koren Rogelja

Na seminarju mi je bila všeč energična predavateljica, podkovana na vseh področjih, pripravljena prisluhniti našim težavam ter seminar tako izpeljati, da smo prav vsi od njega nekaj dobili.
Dobro sem se počutila, ker je ga. Anastazija pripravila prijetno vzdušje. Čeprav nisem nobenega poznala sem se počutila sprejeto in dobrodošlo.
Priporočila bi ga vsem, ki delajo z otroki. Hvala.

  Ingrid Šorc

Seminar bi priporočila vsem, ki so v stiku z otroki: staršem, vzgojiteljem, učiteljem...
Všeč mi je bilo, da smo spoznali vrsto načinov, kako prepoznavati čustva, kako se otroci naučijo prepoznati čustvo, ... Pozitivno mi je bilo vključevanje konkretnih primerov v predavanje. Zame bo najbolj uporabno, kako otrokom pomagati sprostiti napetost in izraziti svoje čustvo na družbeno sprejemljiv način.

  Klavdija M.

Katis seminar Vzgojno zahtevnejši otroci/učenci     Katis seminar Vzgojno zahtevnejši otroci/učenci Katis seminar Vzgojno zahtevnejši otroci/učenci

Sproščeno in dobro vzdušje na seminarju je omogočilo sprehod skozi čustva, ki nas spremljajo skozi celo življenje.
Kako jih sprejeti, usmeriti, umiriti in izraziti nam je skozi delavnice in teoretično podlago ponudila izjemna predavateljica ga. Anastazija. Seminar podkrepljen s konkretnimi primeri nam je ponudil pester in zanimiv pristop pri našem delu.

  L. Horvat

Na seminarju sem se dobro počutila, ker je bilo prijetno vzdušje in prijetna voditeljica. Zame bo najbolj uporabno zavedanje čustev pri sebi in zaznavanje (prepoznavanje) čustev pri otrocih. Od danes naprej bom še bolj pozorna na čustva pri otrocih.
Seminar bi priporočila vzgojiteljicam in učiteljicam.

  Andreja Rozman

Seminar mi je bil všeč in bi ga priporočila vsem strokovnim delavcem, ki delajo v vzgojnih ustanovah in vsem, ki so v vlogi starša. Na seminarju sem se dobro počutila, ker smo se povezali, čeprav se nismo poznali. Všeč mi je bilo, ker smo podrobno pogledali čustva, jih opredelili in na primerih povedali, kako ravnati in kako ne.

  Kristina Ž.

Vsebina seminarja je bila odlična. V marsikaterem primeru, (čustvu) sem našla sebe, svoje učence, družinske člane. Všeč mi je bila organizacija in potek seminarja.
Delavnice, ki smo jih izvajali na seminarju bom izvedla v razredu. Menim, da bom bolje spoznala čustva pri svojih učencih in s tem vplivala na povezanost in boljše sprejemanje učencev med seboj.

  Mihela Odar

Katis seminar Vzgojno zahtevnejši otroci/učenci   Katis seminar Vzgojno zahtevnejši otroci/učenci Katis seminar Vzgojno zahtevnejši otroci/učenci

Seminar priporočam vsem, ki želijo nekaj več pri vzgoji in izobraževanju. Vsem, ki želijo otroke spoznati, jim pomagati tudi na drugačen način in jih bolje razumeti.
Na seminarju mi je bilo všeč, ker je predavateljica izhajala iz primerov in ker je vsako teorijo najprej preverila, če jo poznamo oz. nam je pomagala, da smo do nje prišli s pogovorom. Tako smo bili udeleženci fokusirani, ves čas smo razmišljali, si delili izkušnje in se pri tem veliko novega naučili.
Dobro sem se počutila, ker je bilo sproščeno vzdušje. Sproščeno vodenje in izvajanje delavnic, preko katerih smo dobili veliko idej za uporabo v praksi. Hvala za seminar.

  Maja P.

Na seminarju mi je bilo všeč sproščeno vzdušje, veliko zanimivih delavnic, skupinsko delo, delo v skupinah, nove izkušnje. Dobro sem se počutila, predavateljica je zelo sproščena oseba.
Zelo priporočam seminar, ker je zajeto veliko uporabnega znanja.

  Metka. B.

Na seminarju mi je bilo najbolj všeč, ker smo imeli veliko časa za pogovor o primerih iz naše prakse, katere smo izpostavile udeleženke seminarja. Dobro sem se počutila, ker je bilo sproščeno okolje in dobro vzdušje. Zame bo najbolj uporabno vse kar sem spoznala o čustvih in kako v določeni situaciji reagirati.

  Maja Lešnjak

Seminar bi priporočila sodelavkam, ki bi potožile glede čustvenih reakcij učencev. Tudi sama se bom spomnila določenih predlogov s seminarja in jih uporabila v svoji praksi. Všeč mi je bilo, ker je seminar potekal sproščeno in ker je bilo podkrepljeno s primeri iz prakse.
Kolegice smo prijetno združile s koristnim in uporabnim.

  Tatjana Š.

Katis seminar Vzgojno zahtevnejši otroci/učenci   Katis seminar Vzgojno zahtevnejši otroci/učenci Katis seminar Vzgojno zahtevnejši otroci/učenci

Na seminarju mi je bilo najbolj všeč, da smo poleg teorije imeli praktične delavnice, ki jih lahko uporabimo v razredu.
Ves seminar mi je bil všeč in poučen.

  Simona H.

Na seminarju mi je bilo všeč, da je bilo veliko skupinskega dela in sodelovanja, da smo lahko delile svoja mnenja in zgodbe. Zame bo najbolj uporabno dodatno znanje na področju čustvovanja otrok in kako na njihova čustva pravilno reagirati.

  Alenka P.

Seminar bi priporočila vsem vzgojiteljem/icam in učiteljem/icam, saj bodo izvedeli veliko uporabnih in predvsem praktičnih stvari.
Najbolj mi je bilo všeč, ko smo se pogovarjali o različnih primerih povezanih s čustvi. Dobro sem se počutila, pozitivno je bilo, ker smo lahko vsi iskreno spregovorili in si odkrito izmenjali ideje, mnenja o tematiki seminarja. Celoten seminar mi je bil všeč, ker je zajemal tako teoretičen kot praktičen del.
Na podlagi teorije smo tako lažje razumeli dogajanje v praksi.

  Angelina Ć. J.

Všeč mi je bil celoten seminar, potekal je sproščeno in v prijetni klimi. Vsaka od nas je bila slišana in spoštovana.
Najbolj pozitivno mi je , da sem odnesla veliko novih spoznanj, da sem se srečala z različnimi primeri katere bom uporabila v nadaljevanju moje službene poti. Zelo zanimivo mi je bilo,da smo se veliko pogovarjali.
Seminar bi priporočila vsem strokovnim delavcem, ki se srečujejo z otroki s čustvenimi težavami in z drugačnim vedenjem.

  Tereza K.

Katis seminar Vzgojno zahtevnejši otroci/učenci   Katis seminar Vzgojno zahtevnejši otroci/učenci Katis seminar Vzgojno zahtevnejši otroci/učenci

Seminar je hitro minil s prepletanjem teorije, pogovora, prakse.
Osvežila, poglobila in ozavestila sem vsebine seminarja in dobila konkretne predloge za moje delo z otroki.

  Anamarija K.

Dobro sem se počutila, ker je bilo sproščeno in predavanje z umirjenim glasom.
Zame bo najbolj uporabno dodatno znanje o čustvih. Seminar bi priporočila, ker se naučiš novega, izveš, kako lahko čustva gledaš z raznih kotov : )

  Aleksandra

Všeč mi je bilo, da se je tema skladno povezovala s primeri, pomoč pri delu z otroki. Bila je prijetna klima in vzdušje. Povedanih je bilo veliko konkretnih načinov, kako ravnati. Sama bom poskusila novosti: uporabo slikovnega materiala in izvedbo primerov delavnic.

  Damjana B.

Uspešno vodenje razreda (skupine)

Na izobraževanju sem se spomnila, kako težko je biti dober pedagog. Tudi,če imaš veliko teoretičnega znanja.
Dalo mi je motivacijo za naprej.

  Marina Katalenić

Pozitivna mi je bila obnovitev in osvežitev vodenja in delovanja v razredu/ v skupini. Všeč so mi bili primeri v praksi.
V meni je izobraževanje premaknilo razmišljanje, kako kot razrednik voditi razred.

  Klemen

Všeč so mi bile obravnavane teme: Ljubezen in disciplina; Zgodbe in zgodbice; Psihološke potrebe.

  Vesna Badjuk

Pohvala: Zaznavni kanali: poskusil bom biti bolj pozoren na različne tipe dijakov. Vedno znova se je dobro spomniti tudi na osnovne čustvene potrebe. Zanimiva mi je bila sekvenca Umetnost pohvale.

  Robert Rudman, prof.

Pozitivna se mi je zdela vztrajnost in določena znanja, ki jih bom več uporabljala v razredu.

  Anita Vidic

Pri razredni uri bi bilo mogoče uporabiti vajo za ozaveščanje psiholoških potreb dijakov.

  Simona

Odlično poučevanje učencev prve triade s kreativnimi pristopi in pomočjo z umetnostjo

Na seminarju mi je bilo všeč,ker smo praktično, gibalno izvajali različne dejavnosti. Dobila sem nekaj praktičnih primerov in nasvetov, kako uporabiti vremenske pojave, simetrijo, glino itd. Ozavestila sem VAKOG in dobila nekaj primerov,kako ga uporabiti v skupini.

  Damijana Bijek

Seminar je uporaben. Dobro je, da sem del znanja obnovila. S seminarja odhajam z novimi idejami. Pri pouku sem že uporabljala glasbo in razlago preko likovne ustvarjalnosti, giba pa niti ne. Na seminarju sem opazila, da lahko preproste stvari pokažemo z (ustvarjalnim) gibom. Novo in zelo zanimivo znanje mi je bilo KAMIŠIBAJ. Veliko je bilo sodelovanja, smeha in dobrega počutja.
Veselim se nadaljnega seminarja ga. Anastazije o motiviranju otrok, stiku, povezanosti s hitrejšo zapomnitvijo itn.

  Ines Novak

Moje znanje sem nadgradila, saj sem na novo ozavestila ideje, pristope. Seminar me je spomnil na stvari,ki sem jih že uporabljala. Dobila sem tudi veliko novih oprijemljivih idej, ki jih bom lahko uporabila pri poučevanju.
Vsak učitelj potrebuje motivacijo za nove začetke. Na seminarju je bilo sproščeno in ustvarjalno.

  Sanja Voglar

V projektu »poučevanje s pomočjo umetnosti« ki poteka na naši šoli sem že veliko pridobila in danes na seminarju ugotovila, da delamo že zelo dobro. Uporabni del mi je bil: povezovanje v idejah, saj sva s kolegico načrtovali novo področje ustvarjanja.
Anastazija, vabljeni na šolsko produkcijo projekta pred novim letom (če ne bo korone).

  Urška