Izobraževanja KATIS

Misli, mnenja, zahvale z enodnevnih seminarjev Katis

Seminarji preko kataloga KATIS

Predavanje - KATIS

Seminar bi priporočala, saj je bil zanimiv in drugače izpeljan. Bil je dinamičen in nas je na prijeten način prisilil, da smo stopili iz svoje cone udobja in se povezali še z ostalimi sodelujočimi. Meni osebno je seminar dal nove poglede in metode dela, ki jih bom z veseljem preizkusila tudi v praksi. Pridobila sem veliko novega in uporabnega znanja, za reševanje nastalih situacij.

  Katja

Ga. Anastazija B. nam je v sklopu izobraževanj kataloga KATIS na zanimiv način predala del svojega znanja, ki ga je pridobila tekom različnih izobraževanj in praktičnih izkušenj doma in po svetu.
Aktivno nas je vključila v predavanje z raznimi praktičnimi izzivi, ki so nas še dodatno spodbudili k razmišljanju, aktivnemu sodelovanju, spoznavanju soudeležencev, kar je naredilo izobraževanje še bolj zanimivo in poučno.

  Nataša

Na seminarju so mi bili najbolj všeč konkretni primeri. Mislim, da sem največ odnesla prav od tega in bom to lahko uporabila pri svojem delu: kako ravnati pri različnih tipih otrok in staršev.

  Mateja F.

Hvala za zanimiv, poučen in zelo koristen seminar!

  Maja

Predavanje se mi je zdelo zanimivo. Pokriva veliko področij, ki prepogosto izpadejo iz rednega programa študija, vsaj po mojih izkušnjah. Predvsem se mi zdijo pomembne vsebine, ki ozaveščajo o psiholoških potrebah učencev in s tem posledično tudi strokovnih delavcev.
Morda bi več časa namenili spoznavanju zaznavnih stilov in ego stanjem. Obe temi sta zanimivi in zelo uporabni v praksi.
Želim vam uspešno delo še naprej.

  Mateja J.

Seminar mi je bil všeč in koristen hkrati, saj si med seboj najbolje pomagamo s primeri in nasveti, ki si jih delimo. Še vedno sem mnenja, da več glav več ve :)
Želim vam uspešno delo še naprej.

  Sara

Hvala za prijeten seminar.

  Nataša