INFO DOGODKI
Izzivi razrednika in uspešnega razredništva: 10.11.2018, 17.11.2018, 15.12.2018 -več
Brezplačna delavnica: Spoznavajmo sebe in druge z barvami in črtami PZU, za odrasle: 13.11.2018 -več


USPEŠNO UČENJE

K.u.l.s.k.o. učenje kot kreativno učenje, uspešno učenje, lahkotno, sproščeno, kratkočasno in odgovorno učenje. Kako se lažje in bolj uspešno učiti učne predmete in izboljšati ocene? Skupinske delavnice in individualni treningi za uspešno učenje vašega šolarja ali šolarke. Delavnice, svetovanje za starše, otroke in mladostnike. Predavanje za starše. Pomoč učencem, staršem, družini. Več
Inštrukcije in učenje angleškega jezika za osnovnošolce, srednješolce, odrasle in predšolske otroke. Inštrukcije nekaterih drugih predmetov za osnovnošolce. Več

POMOČ Z UMETNOSTJO

V mednarodni terminologiji je Pomoč z umetnostjo bolj poznana kot „Arts therapies“. To je vrsta pomoči, kjer poteka pomoč skozi proces doživljanja, izražanja in ustvarjanja z različnimi umetnostnimi izraznimi sredstvi. Pomemben je proces, ki je usmerjen k osebnostni rasti, samouresničevanju in krepitvi
posameznika. Več

SVETOVANJE

Individualno, partnersko in družinsko svetovanje na različnih življenjskih področjih. Izboljšanje komunikacije in odnosov, prepoznavanje in adekvatno izražanje čustev. Svetovanje za spoznavanje, razumevanje, notranjo okrepitev in boljše delovanje posameznika ali skupine. Več

PREDAVANJA, DELAVNICE ZA STROKOVNE DELAVCE V VIZ IN STARŠE

Več


Dostop na Facebook tukaj in spodaj


Anastazija B.

Profesorica pedagogike in sociologije kulture, magistrica pomoči z umetnostjo/umetnostna terapija, TA in NLP-jevka

Edinstvena ponujena vrednost za uporabnike

Hitrejši uspeh in manjše tveganje za neuspeh zaradi:

  • možnosti izbire najboljše metode za rešitev problema, kombinacija metod;
  • uporabnik reši več problemov na enem mestu z enim strokovnjakom;
  • dobre ciljne usmerjenosti pri določanju in reševanju problema.


Beseda TIVIYA ali TIVYA pomeni (v enem najstarejših svetovnih jezikov) ustvarjanje iz vrednosti točke proti neskončnosti.