Svetovanje | Uspešno učenje
partnersko in individualno terapvtsko svetovanje Lažje učenje, boljše ocene Učenje je kul Izobraževanje ustvarjalnice s pomočjo umetnosti

Obvestilo o izobraževalni delavnici: Izzivi učenja in poučevanja

Izkustvena izobraževalna delavnica je namenjena vsem, ki vas zanima področje UČENJA, POUČEVANJA, dobre KOMUNIKACIJE z otroki in DOBREGA STIKA s seboj in drugimi.
27. in 28. avgust, Ljubljana.
Prijave na seminar so podaljšane do petka 24. avgusta 2018.
Več informacij na Facebook


USPEŠNO UČENJE

Kako se lažje in bolj uspešno učiti različne šolske predmete in posledično izboljšati ocene? Skozi proces dela nudim iskanje in poučevanje najboljših dejavnikov, metod in strategij uspešnega učenja za vsakega posameznika. Pomoč učencem, staršem, družini. Več
Inštrukcije in učenje angleškega jezika za osnovnošolce, srednješolce, odrasle in predšolske otroke. Inštrukcije nekaterih drugih predmetov za osnovnošolce. Več

POMOČ Z UMETNOSTJO

V mednarodni terminologiji je Pomoč z umetnostjo bolj poznana kot „Arts therapies“. To je vrsta pomoči, kjer poteka pomoč skozi proces doživljanja, izražanja in ustvarjanja z različnimi umetnostnimi izraznimi sredstvi. Pomemben je proces, ki je usmerjen k osebnostni rasti, samouresničevanju in krepitvi posameznika. Več

SVETOVANJE

Individualno, partnersko in družinsko svetovanje na različnih življenjskih področjih. Izboljšanje komunikacije in odnosov, prepoznavanje in adekvatno izražanje čustev. Svetovanje za spoznavanje, razumevanje, notranjo okrepitev in boljše delovanje posameznika ali skupine. Več

IZOBRAŽEVANJA DELAVNICE IN PREDAVANJA ZA PODJETJA

Več

PREDAVANJA, DELAVNICE ZA STROKOVNE DELAVCE V VIZ IN STARŠE

Več


Dostop na Facebook tukaj in spodaj

Anastazija

Profesorica pedagogike in sociologije kulture, magistrica pomoči z umetnostjo/umetnostna terapija, TA in NLP-jevka

Edinstvena ponujena vrednost za uporabnike

Hitrejši uspeh in manjše tveganje za neuspeh zaradi:

  • možnosti izbire najboljše metode za rešitev problema, kombinacija metod;
  • uporabnik reši več problemov na enem mestu z enim strokovnjakom;
  • dobre ciljne usmerjenosti pri določanju in reševanju problema.


Beseda TIVIYA ali TIVYA pomeni (v enem najstarejših svetovnih jezikov) ustvarjanje iz vrednosti točke proti neskončnosti.