PZU - arts therapy - pomoč z umetnostjo

(PZU v nadaljevanju)

Podrobna obvestila o dogodkih PZU in delavnicah PZU
(link povezava)

Kaj je pomoč z umetnostjo (PZU)?

Pomoč z umetnostjo (v mednarodni terminologiji „arts therapy“)  je mlada, uporabna in znanstvena disciplina, ki se je v svetu sistematično začela razvijati v drugi polovici 20. stoletja. Njen cilj ni dovršena umetniška stvaritev, temveč je pomemben proces, ki je usmerjen k osebnostni rasti, samospoznavanju, prepoznavanju in izražanju čustev, boljši samopodobi, komunikaciji, vedenju in počutju.
Namenjena je različnim posameznikom in skupinam. Glede na umetnostni medij, s pomočjo katerega poteka proces, so danes najbolj uveljavljene pomoči na področjih likovnih, dramskih, glasbenih in gibalno-plesnih dejavnosti. Uveljavlja se tudi pomoč s pravljicami in zgodbami, lutkami, fotografijo in filmi. Pogovor in ustvarjanje sta enako pomembna.

Za Pomoč z umetnostjo ni potrebno da si umetniško nadarjen ali imaš predznanje določene zvrsti umetnosti. V proces se lahko vključi vsak ne glede na umetniško predznanje in spretnosti. Posameznik je aktivno vključen v proces ustvarjanja, ki omogoča posamezniku, da predstavi lastna čustva, občutke na svoj način. PZU izhaja iz uporabnika in mu zato omogoča osebnostno rast.

Facebook

“Uporablja nebesedne oblike izražanja za povezovanje otrokovega notranjega doživljanja z zunanjo stvarnostjo in življenjskimi izkušnjami. Otroku pomaga, da se sooči s problemi, premaga bolečino in se potrjuje. Z zaupanjem v lastne sile izboljša samonadzor ter tako uspešneje obvladuje čustvovanje, vedenje in mišljenje.”(Kariž, 2010)

Art therapy; Pomoč z likovno umetnostjo

Obstaja več definicij PZU / Umetnostne terapije (UT). Tako ameriška kot avstralska in novozelandska zveze umetnostnih terapevtov pravi: UT uporablja ustvarjalni proces umetnostnega izražanja za izboljšanje fizičnega, mentalnega ter čustvenega počutja pri osebah različnih starosti... Ameriška nadaljuje: ... Ta proces omogoča, da posamezniki zmanjšajo stres, izboljšujejo samopodobo, zavedanje sebe in razrešijo probleme.
Avstralska in novozelandska pa: UT uporablja domišljijo in ustvarjalnost, s katerima lahko posamezniki v procesu ustvarijo nove modele življenja ter razvijajo bolj integrirano osebnost in izboljšajo samopodobo. (Hogan, 2014).
Warren (1993) meni, da je ena izmed moči umetniškega ustvarjanja v tem, da motivira posameznika, da se uglasi s svojimi občutji in čustvi.

Fotografije z različnih delavnic PZU si lahko ogledate na povezavah


- Galerija
- Galerija2

Izkušnje s Finske

Poleg domačih profesorjev so nas na magistrskem študiju izobraževali tudi umetnostni terapevti z Nizozemske, Velike Britanije, Finske in Nemčije. Tam je PZU kot umetnostna terapija (UT v nadaljevanju) bolj poznana in uveljevljena. Tako nam je likovna terapevtka s Finske povedala, da je pri njih šolski predmet UT in likovna terapija del rednega programa osnovnih in srednjih šol. Skozi njihove raziskave se kažejo izredno pozitivni učinki UT za šolarje na področju učenja, vedenja, čustev, komunikacije in socialne interakcije.

Študij PZU je v velikem delu potekal v obliki interaktivnih izkustvenih delavnic s teoretskimi utemeljitvami obravnavanih študijskih vsebin. Poleg teoretičnih okvirjev je bil poudarek na razvijanju specifičnih sposobnosti in veščin ter praksi izvajanja delavnic v različnih ustanovah.

Individualno delo. Pomoč z umetnostjo (PZU) kot metoda dela za uspešno učenje, komunikacijo, vedenje in avtentično prepoznavanje in izražanje čustev vašega otroka

Ste razmišljali, da bi preko procesa, tehnik in metod PZU vaš otrok lahko razvijal :

 • čustveno inteligenco, kreativnost in krepil povezavo leve in desne možganske polovice;
 • se sprostil;
 • s pomočjo likovnih dejavnosti krepil fino motoriko in natančnost;
 • izboljšal samopodobo in se notranje okrepil;
 • spoznal tehnike umirjanja;
 • v procesu ozaveščal čustva in občutke in s tem sprostil veliko energije, ki bi jo lahko uporabil za uspešno učenje;
 • povezoval svoje telo in duševnost, saj je zavest o lastnem telesu predpogoj za lastno zavedanje sebe (gibalna, plesna umetnost, vaje sproščanja, dihanja, samomasaža);
 • izboljšal besedno in nebesedno izražanje (različna področja umetnosti);
 • in s tem dosegal boljši učni uspeh, komunikacijo, boljšo samokontrolo vedenja in druge dobrobiti za boljše počutje in uspeh.
Več izveste na svetovalnem srečanju in praktični delavnici Pomoč z umetnostjo.

Vaje za boljše delovanje in večjo povezanost leve in desne polovice možgan.

Seminarji in delavnice Pomoč z umetnostjo (PZU) za zaposlene v podjetjih

 • Želite razvijati čustveno inteligenco in kreativnost zaposlenih?
 • Imate željo izboljšati odnose, komunikacijo in socialno interakcijo na delovnem mestu?
 • Želite osebnostno rast, samospoznavanje, zdravje in boljše počutje zaposlenih?
 • Želite, da se notranje okrepite?
Vse, kar za to potrebujete, izveste na svetovalnem srečanju in praktični delavnici Pomoč z umetnostjo.

Seminarji in delavnice Pomoč z umetnostjo (PZU) za strokovne, pedagoške in svetovalne delavce

V okviru izkustvenih delavnic PZU boste deležni dobrobiti, ki so navedene za zaposlene v podjetjih. Poleg tega se bomo učili, kako uporabljati PZU za uspešnejše delo z mladimi. Več izveste na svetovalnem srečanju in praktični delavnici Pomoč z umetnostjo.

Delavnice Pomoč z umetnostjo (PZU) za odrasle

 • Se želite sprostiti in okrepiti?
 • Se želite spoznavati in osebnostno rasti ?
 • Želite spoznati tehnike, kako se bolje povezati s svojim otrokom?
 • Se povezati z drugimi?
 • Želite razvijati čustveno inteligenco in kreativnost?
 • Imate željo izboljšati odnose in komunikacijo?
 • Želite osebnostno rast, samospoznavanje, zdravje in boljše počutje?

Mnenja o kreativnih delavnicah in PZU


Fototerapija